Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kit szolgál az új szennyvíz elhelyezési határozat községünkben?

Szennyvíz kihordásának kérdése régebb óta foglalkoztatja községünk lakóit. Egy 2013-ban elfogadott rendelet alapján a község lakói kötelesek saját költségükre bebiztosítani a szennyvíz elhordását  szennyvíztároló  gödrökből. A lakósoknak olyan társaságot kell megbíznia, akiknek a szennyvízelhordásra jogosultsága van. Erről naplót is kell vezetni.  Lakósok vizsgálatot kezdeményeztek, mely szerint helytelen volt a község szennyvizét a község határába hordani. Több lakós panasszal élt, mivel a bűz elárasztotta udvaraikat. 

Képviselő testületi gyűlésen 2018.8.9 – én határozatot fogadtak el, miszerint a község szennyvizét a KomVak a.s. szállíthatja el 95 EUR / 11 m3 díj ellenében a komáromi szennyvíztelepre. A község épületeinek szennyvizét szállíthatják az ekecsi szennyvíztisztító állomásra is. Községünknek szerződéses partnere egy nagykeszii magánvállalkozó, akinek az engedélyei megkérdőjelezhetők.  

Ezzel a rendelettel megoldódott-e csicsói szennyvízhelyzet, vagy inkább a hivatalnokok újabb szembefogása a törvényesnek tűnő megoldás? A hivatalnokok nyilván így megvédik magukat, viszont a 2013/3-as rendelet értelmében, amennyiben  a hivatal ellenőrzést rendel el a szennyvízelhelyezés miatt községünk lakósainál, úgy 16 EUR – 331 EUR büntetést szabhatnak ki, amennyiben helytelenséget vélnek felfedezni.

Print Friendly, PDF & Email