Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Új, egyedülálló oktatási segédezközt alkottak és vezettek be a csicsói alapiskolában

Idén ünnepli átadásának 40. születésnapját a csicsói alapiskola épülete, valamint idén 20 éve vette fel a helyi alapiskola névadója Gáspár Sámuel nevét az intézmény. A jubileumi év alkalmából megrendezésre kerülő ünnepség, méltó megemlékezése volt az eseménynek. Megemlékezésen részt vettek volt tanárok és diákok. Újra felavatásra került a tanítók emlékműve. Kibővítésre kerültek az emlékműn szereplő, iskolában tanító tanárok és nevelők nevei.

Ezen a napon került bemutatásra és új szemléletet és lendületet adhat a csicsói alapiskolában bevezetésre kerülő, helyi értékeken alapuló munkafüzet, olvasókönyv és kifestő. Fontos, hogy a diákok megismerkedjenek a helyi értékekkel, igy biztosítva azok fennmaradását a jövő generációi számára.

A múlt örökségének megismerése a jelenben való megtartása a jövő zálogát jelenti. Helyi értékeink, mint társadalmunk építőkövei épülnek be jelenükbe, hogy megmaradjanak az utókor számára. Csak az élő, szájról szájra adódó értékek maradnak meg az utókornak és lesznek értékek a jövő generációjának is.   

Az oktatási segédeszközök kidolgozása még 2020-ban kezdődött. Csicsói alapiskola pedagógusai Molnár Gábor igazgatóúr vezetésével és a Felvidéki Értéktár munkatársai Rancsó Andrea elnökasszony vezetésével dolgozták ki a Kárpát-medencében először bemutatásra kerülő, minta értékű kistérségi ujszerű oktatási segédeszközöket.

Az óvodások a helyi értékeket kifestőn keresztül ismerhetik meg, míg a nagyobbak kezükbe vehetik az olvasókönyvet és munka füzetet. A munkafüzet segédeszköz lesz a jövőben matematika, magyar, földrajz, biológia és egyéb tanórákon. Ezt sokszínű feladatok teszik lehetővé, melyeket a helyi tanárok alkottak meg. Családok is forgathatják, oldhatják az izgalmas feladatokat Csicsó, Füss, Kolozsnéma községekben is.

A kiadványok elkészítésében nagy segítséget nyújtott Nagy Amália, aki részletes és pontos helytörténeti adatokat közölt. A csicsói, helyi értékeken alapuló oktatási munkafüzet és olvasókönyv megalkotásának ötletgazdája Csicsón Bödők Károly, aki anyagi források elérésének segítésével is segítette a kiadványok létrejöttét.

Program támogatói: Emberi erőforrások minisztériuma, Kultminor, Nyitra megye.    

Print Friendly, PDF & Email