Csicsó közösségének honlapja

Mélyen Tisztelt vendégsereg

Mélyen tisztelt vendégsereg, egypár szóra kérem. Egymáshoz tiszta, hű szeretettel áldd meg a menyasszonyt és párját, kik az indulást már alig várják. Mielőtt indulnánk az esküvői útra, szenteljünk néhány szót a búcsúzóra. Immár a búcsúnak most lészen kezdése, legyünk csendességben, amíg lészen vége. Drága jó Istenem, mikor hozzátok beszélek, szívemen akkor nagy fájdalmat érzek. Hisz nektek köszönhetem, hogy e földön élek, fölneveltetek, hálát adok néktek. Isten rendelése, hogy tőletek elváljak, választott férjemmel külön úton járjak. Csak azért az egyért könyörgök tenéktek, tartsátok meg irántam a szeretetet. Drága jó szüleim, Isten veletek!
- Ahol vígan vannak legények leányok, én oda bejárok. Apám kántor volt, öregapám kefekötő, a jó bort a hordóból itta mind a kettő. Ha az én gégémnek is csak egy csepp melléfolyna, sírjában mindkettő rögtön megfordulna. Én Jó Istenem, ezt az embert vegyed kegyeidbe, mert életében a csizmáján sem tűrte a vizet. Száz akós nagy hordó legyen borral telve, ha megunom életem, abba fúljak bele. Aztán ahogyan dukál, Szent Péter öcsém a kapuban szalutál. De most már elég ennyi az egészből, nem akarok hozni sokat a sütetből. Megszédült a fejem, forog vélem az egész világ. Tisztelt vendégsereg, kívánok jó mulatást.
- Ide figyeljen most minden becsületes! Ez a zsenge kis malac még csak három hetes, de meggyilkolták rettenetes. Gyere kismalackám egy búcsúszóra. Hamar eljött neked a végóra. Tisztelt vendégsereg metéljék apróra, utána egy darab nekem is jó volna/ utána egy darab jusson a vőfényúrnak.
- A szomszédék Pistája, mikor kiült a házunk elé az utcára pipázva, ahogy ült a kispadon, mit is vett a csalafinta fejébe! Hallja Pista, hogy még mit nem akarna, hogy én maga mellé üljek a padra! Dehogy ülök, nem ülök én maga mellé a padra! Melléje? Ha akarja, beülök az ölébe.
- Nem eszik a picsa lencsét, sárgarépát sem cseresznyét. Lassan őröl mint a kánya, hol beveszi, hol kihányja. Karamella mér vagy kurva nem vagy arra rászorulva. Szőröd kopik, lyukad tágul, de kibasznak a kuplerájbul. Ha a kurva megöregszik, hasra fekszik úgy üzekszik, utcasarkon állva basztál a családra szégyent hoztál.

Kukkonia

Információ

Kommunális szemét elszállításának időpontjai 2017 - ben

 

2017. január 06

2017. január 20

2017. február 03

2017. február 17

2017 marcius 03

2017 marcius 17

2017 marcius 31

2017 aprilis 14 

2017 aprilis 28

2017 május 12

2017 május 26

2017 június 09

2017 június 23

2017 július 07

2017 július 21

2017 auguszt 04

2017 auguszt 18

2017 szeptember 10

2017 szeptember 15

2017 szeptember 29

2017 október 13

2017 október 27

2017 november 10

2017 november 24

2017 december 08

2017 december 22

 

( forrás : www.cicov.sk )