Csicsó közösségének honlapja

BANKO Komárno s.r.o.

Jókaiho 446/10  Číčov 946 19
 

poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja   (od: 11.11.2005)
poskytovanie služieb pre poľnohospodársku výrobu okrem veterinárnych služieb   (od: 11.11.2005)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení, iných strojov, prístrojov, dopravných prostriedkov a priemyselného tovaru   (od: 11.11.2005)
maliarske a natieračské práce   (od: 11.11.2005)
osadzovanie a montáž okien a dverí   (od: 11.11.2005)
montáž sadrokartónu   (od: 11.11.2005)
omietkárske práce   (od: 11.11.2005)
obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín   (od: 11.11.2005)
prípravné práce pre stavbu   (od: 11.11.2005)
demolácia a zemné práce   (od: 11.11.2005)
obchodná činnosť - maloobchodná a veľkoobchodná s komoditami v rozsahu voľnej živnosti   (od: 11.11.2005)
sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby, dopravy a reklamy v rozsahu voľnej živnosti   (od: 11.11.2005)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť   (od: 11.11.2005)
marketing- prieskum verejnej mienky