Csicsó közösségének honlapja

Karol Benedek

IČO : 30084610

Miesto podnikania:  94619 Číčov, Petöfiho ul .62/4

Predmety podnikania

 1. Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov,
  dodávateľským spôsobom

  Deň vzniku oprávnenia: 16.9.1992
 2. Revízia elektrických zariadení

  Deň vzniku oprávnenia: 16.9.1992
 3. Maloobchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti

  Deň vzniku oprávnenia: 26.8.1994
  Prevádzkarne
  Číčov, Petöfiho 62/4
 4. Sprostredkovateľská činnosť

  Deň vzniku oprávnenia: 26.8.1994

Kukkonia

Jolán panzió -

Műanyag üvegszállítás

Műanyag üvegek elszállításának

időpontjai 2018-ban

 

2018.03.26

2018.04.23.

2018.05.21.

2018.06.18.

2018.07.30.

2018.08.27.

2018.09.24.

2018.10.22.

2018.11.19.

2018.12.17.

Gyűjtőzsákok igénylése a

községházán 00421 35 7795103