Csicsó közösségének honlapja

Karol Benedek

IČO : 30084610

Miesto podnikania:  94619 Číčov, Petöfiho ul .62/4

Predmety podnikania

 1. Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov,
  dodávateľským spôsobom

  Deň vzniku oprávnenia: 16.9.1992
 2. Revízia elektrických zariadení

  Deň vzniku oprávnenia: 16.9.1992
 3. Maloobchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti

  Deň vzniku oprávnenia: 26.8.1994
  Prevádzkarne
  Číčov, Petöfiho 62/4
 4. Sprostredkovateľská činnosť

  Deň vzniku oprávnenia: 26.8.1994