Csicsó közösségének honlapja

Karol Benedek

IČO : 30084610

Miesto podnikania:  94619 Číčov, Petöfiho ul .62/4

Predmety podnikania

 1. Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov,
  dodávateľským spôsobom

  Deň vzniku oprávnenia: 16.9.1992
 2. Revízia elektrických zariadení

  Deň vzniku oprávnenia: 16.9.1992
 3. Maloobchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti

  Deň vzniku oprávnenia: 26.8.1994
  Prevádzkarne
  Číčov, Petöfiho 62/4
 4. Sprostredkovateľská činnosť

  Deň vzniku oprávnenia: 26.8.1994

Kukkonia

Információ

Kommunális szemét elszállításának időpontjai 2017 - ben

 

2017. január 06

2017. január 20

2017. február 03

2017. február 17

2017 marcius 03

2017 marcius 17

2017 marcius 31

2017 aprilis 14 

2017 aprilis 28

2017 május 12

2017 május 26

2017 június 09

2017 június 23

2017 július 07

2017 július 21

2017 auguszt 04

2017 auguszt 18

2017 szeptember 10

2017 szeptember 15

2017 szeptember 29

2017 október 13

2017 október 27

2017 november 10

2017 november 24

2017 december 08

2017 december 22

 

( forrás : www.cicov.sk )