Csicsó közösségének honlapja

Pharm. Dr. Aurélia Gráfelová - LEKÁREŇ RÉLIA

  • IČO: 31167411
   • Miesto podnikania :  94619 Číčov, Dunajská 37
  • IČO: 31167411
   • Miesto podnikania :  94619 Číčov, Dunajská 37
 • Predmety podnikania

  1. Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti

   Deň vzniku oprávnenia: 6.9.2004
    • Prevádzkarne
    • Číčov, Dunajská 37
    • Prevádzkarne
    • Číčov, Dunajská 37
    • Prevádzkarne
    • Číčov, Dunajská 37
    • Prevádzkarne
    • Číčov, Dunajská 37
  2. Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti

   Deň vzniku oprávnenia: 6.9.2004