Kit szolgál az új szennyvíz elhelyezési határozat községünkben?

Szennyvíz kihordásának kérdése régebb óta foglalkoztatja községünk lakóit. Egy 2013-ban elfogadott rendelet alapján a község lakói kötelesek saját költségükre bebiztosítani a szennyvíz elhordását  szennyvíztároló  gödrökből. A lakósoknak olyan társaságot kell megbíznia, akiknek a szennyvízelhordásra jogosultsága van. Erről naplót is kell vezetni.  Lakósok vizsgálatot kezdeményeztek, mely szerint helytelen volt a község szennyvizét a község határába hordani. Több lakós panasszal élt, mivel a bűz elárasztotta udvaraikat. 

Képviselő testületi gyűlésen 2018.8.9 – én határozatot fogadtak el, miszerint a község szennyvizét a KomVak a.s. szállíthatja el 95 EUR / 11 m3 díj ellenében a komáromi szennyvíztelepre. A község épületeinek szennyvizét szállíthatják az ekecsi szennyvíztisztító állomásra is. Községünknek szerződéses partnere egy nagykeszii magánvállalkozó, akinek az engedélyei megkérdőjelezhetők.  

Ezzel a rendelettel megoldódott-e csicsói szennyvízhelyzet, vagy inkább a hivatalnokok újabb szembefogása a törvényesnek tűnő megoldás? A hivatalnokok nyilván így megvédik magukat, viszont a 2013/3-as rendelet értelmében, amennyiben  a hivatal ellenőrzést rendel el a szennyvízelhelyezés miatt községünk lakósainál, úgy 16 EUR – 331 EUR büntetést szabhatnak ki, amennyiben helytelenséget vélnek felfedezni.