Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Csicsói vízhelyzet 2018.12.30.

Csicsói vízbázis és ivóvízvezetékhálózat komoly veszélybe került. 2018 szeptemberében petíciót adtunk be a KomVak a.s.-hez, a Csicsói ivóvíz hálózat folyamatos elszennyeződése miatt. 2018 októberében bakteriális szennyeződés jelent meg az vízvezetékben. Eddigi információk szerint a falu szélén lévő 95 méter mély ivóvízbázis szennyeződött, ekkor bakteriális frtőzéssel. 2018 december 23 – 24 én erősen bűzös szagú víz folyt az ivóvíz csapokon. Egészen december 28-ig érezni lehetett a bűzt községünk csapjain folyó vízből. A helyzet tarthatatlanná vált. 2018 december 28- án adtam le a falu különböző területéről származó vízmintákat a Komáromi Közegészségügyi hivatalba ( Úrad Reginálneho Zdravotníctva ). Természetesen a KomVak a.s.-ba is bejelentettem az ügyet e-mailben még 2018 december 26-án. A Közegészségügyi hivatal 2018 december 17-én vett vízmintákat és mindent rendben találtak. Felmerül a kérdés , valaki 2018 december 23 – án szándékosan végezte a Csicsói ivóvízhálózat tisztítását szakavatatlanul, hogy a lakósok biztosan ne tudjanak szólni, intézkedni arra gondolva, hogy az ünnepek alatt úgysem tud tenni senki semmit, hisz mindenki készül a Karácsonyra, az összes hivatal zárva van? Utánajárunk a dolognak. Megjegyzem 2018 december 30-án kissebb mértékben ugyan viszont megint megjelent a barna ihatatlan ipari minőségű víz a község vízvezetékhálózatában. Községünkben közel 1300 lakos él.

Print Friendly, PDF & Email